Startpagina GoeieVraag is een vraag-en-antwoord platform en heeft als doel het uitwisselen van kennis. Dat gebeurt door het stellen van vragen en het geven van antwoorden. Startpagina GoeieVraag is geen discussieforum, persoonlijk adviesplatform of een verkoopforum zoals Marktplaats. Vragen die beter passen bij een forum (bijvoorbeeld: “Wat vinden jullie van…” of vragen naar persoonlijk advies (bijvoorbeeld: “Wat moet ik doen?”) worden verwijderd. Het is hierbij beter om een van de Themafora te bezoeken. Ook vraag- en aanbodvragen worden verwijderd.

Als een bijdrage niet aan de regels voldoet, wordt deze verwijderd. De regels worden hieronder verder toegelicht.

Op Startpagina GoeieVraag zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

1. Regels voor het plaatsen van bijdragen

 • Bijdragen worden alleen in Nederlands geplaatst. SMS-taal en overmatig gebruik van hoofdletters is niet toegestaan. Let op de spelling. Kritiek op het taalgebruik en/of de spellingwijze van andere gebruikers is niet toegestaan.

 • Bijdragen bevatten geen promotie van een bedrijf, instelling, merk, stichting, website, product of goed doel. Dit geldt ook voor gebruikersnamen, biografieën en afbeeldingen. Het gebruik van QR- of barcodes en bewegende afbeeldingen is niet toegestaan.

 • Bijdragen houden geen risico in wanneer lezers of derden dit in de praktijk brengen. Hieronder vallen specifiek vragen over zelfmoord, verkrachting, fysiek en mentaal geweld. Verdere toelichting hierop vind je in de Algemene Voorwaarden.

 • Het is niet toegestaan meer dan één gebruikersaccount per persoon te openen.

 • Bijdragen bevatten geen ideeën, opmerkingen of kritiek op Startpagina GoeieVraag. Bij technische problemen met de website kan het contactformulier worden gebruikt.

 • Correspondentie tussen gebruikers/moderators/beheerders via e-mail, privéberichten of andere gesloten kanalen mag niet openbaar gemaakt worden zonder toestemming van beide partijen.

 • Het is niet toegestaan systematisch en/of onevenredig veel punten toe te spelen aan een andere gebruiker. Ook is het niet toegestaan buitenproportioneel veel negatieve stemmen uit te brengen.

 • Het team van moderators behoudt zich te allen tijde het recht voor vragen, antwoorden, reacties en andere uitingen te verwijderen.

 • Alle bijdragen dienen te voldoen aan de geldende Algemene Voorwaarden.

2. Richtlijnen voor vragen stellen

Een vraag begint met een hoofdletter en eindigt met een vraagteken. De vraagt dient zo specifiek mogelijk gesteld te worden, zodat uit de vraagstelling direct duidelijk is waarnaar gezocht wordt. De toelichting dient alleen gebruikt te worden voor eventuele achtergrondinformatie. Het antwoord dat je op een vraag verwacht, moet van kennis vermeerderende waarde zijn voor andere gebruikers van Startpagina GoeieVraag. Huiswerkopgaven zijn ook niet toegestaan. Ook vragen over de betekenis van dromen of mogelijke motieven van derden zijn niet kennis vermeerderend voor de bezoekers van Startpagina GoeieVraag.

 • De vraag is (objectief) te beantwoorden

  Vragen moeten feitelijk te beantwoorden zijn voor andere gebruikers, zonder dat hierbij mening of speculatie aan te pas komt. Als bij voorbaat kan worden vastgesteld dat de vraag niet te beantwoorden is, dan is de vraag niet toegestaan. Hiernaast moeten vragen kennis vermeerderend zijn. Dit houdt in dat het antwoord voor andere gebruikers interessant is en kennis bijbrengt. Huiswerkopgaven horen hier niet bij.

  Ook vragen die vragen naar een opsomming of vragen die meer ter inspiratie dienen, zijn niet toegestaan.

 • De vraag is nieuw

  Op Startpagina GoeieVraag mogen vragen eenmalig gesteld worden. Ook vragen die erg lijken op eerder gestelde vragen zijn niet toegestaan. Gebruik de zoekfunctie voordat je een nieuwe vraag stelt. Dubbele vragen worden door het moderatieteam verwijderd.

 • De vraag is helder en zo precies mogelijk geformuleerd

  Stel een vraag zo precies en duidelijk mogelijk in het vraagveld. Dit veld is niet bedoeld als onderwerpsregel, maar het veld waarin je jouw vraag stelt. Zo is voor iedereen direct te begrijpen waarover de vraag gaat en word je snel geholpen. De toelichting bij vragen wordt gebruikt om een vraag verder toe te lichten.

 • De vraag is gesteld in voor iedereen begrijpelijk Nederlands

  Het gebruik van terminologie en vaktaal is niet toegestaan, omdat de vraag hierdoor onduidelijk wordt voor een grote groep mensen. Toch een vraag over een specifiek vakgebied stellen? Gebruik dan het toelichtingsveld om dieper op de materie in te gaan.

 • De vraag is neutraal geformuleerd

  Het is niet toegestaan om een sturende, suggestieve of veronderstellende vraag te stellen,waardoor antwoorden in een bepaalde richting worden gestuurd. Vragen dienen zo feitelijk enneutraal mogelijk te worden gesteld.

3. Richtlijnen voor antwoorden geven

Een antwoord begint met een hoofdletter en eindigt met een punt en bestaat uit een gedegen uitleg met liefst bronvermeldingen. Een antwoord dient een vraagsteller te helpen en moet van kennis vermeerderende waarde zijn voor andere gebruikers van Startpagina GoeieVraag.

 • Antwoorden geven antwoord op de vraag, met uitleg. Antwoorden moeten daadwerkelijk antwoord geven op de gestelde vraag en zijn feitelijk controleerbaar. Antwoorden worden in complete Nederlandse zinnen (dus geen SMS-taal of Engels) gegeven. Tegenvragen ofopmerkingen kunnen in een reactie worden geplaatst. Daarnaast moeten antwoorden altijd een uitleg bevatten. Alleen “Ja”, “Nee”, een verwijzing of link geven is niet toegestaan. Hiermee help je de vragensteller en andere gebruikers van Startpagina GoeieVraag niet verder. Antwoorden die niet voldoen aan deze voorwaarden worden aangemerkt als incompleet.

 • Dubbele antwoorden zijn niet toegestaan. Dubbele antwoorden zijn niet toegestaan en kunnen worden verwijderd. Bij gerede twijfel dat een antwoordgever een eerder antwoord niet heeft gezien, kan het moderatieteam zich het recht behouden om dubbele antwoorden te laten staan.

 • Gebruik bronvermeldingen. Bij het geven van antwoorden zijn bronvermeldingen zeer wenselijk. Een eigen ervaring is geen bron.

 • Antwoorden zijn niet commercieel of wervend van aard. Antwoorden zijn niet wervend van aard en bevatten geen links naar eigen websites, webshops of dienen geen andere commerciële doelen. Toch adverteren? Neem contact op via het contactformulier.

4. Moderators

 • Wat zijn moderators?

  Het moderatie-team zorgt ervoor dat Startpagina GoeieVraag zo leuk en nuttig mogelijk blijft voor alle gebruikers. Moderators zijn gebruikers die extra rechten en mogelijkheden hebben: zij kunnen vragen, antwoorden en reacties van anderen verwijderen, verplaatsen en bewerken. Zij houden een oogje in het zeil om ervoor te zorgen dat activiteiten van gebruikers binnen de Richtlijnen en de Voorwaarden blijven. Ook onderzoeken en beoordelen zij alle ingezonden meldingen.

 

 • Wie zijn de moderators?

  Het moderatie-team bestaat op dit moment uit de volgende gebruikers: Amigo, AWM, itsme,javaansezware en Kimath.

 • Hoe meld ik iets aan het moderatie-team?

  Onder elke vraag, elk antwoord en elke reactie vind je de link ‘Meld misbruik’. Deze kun jegebruiken om een melding te maken aan het moderatie-team over iets dat volgens jou niet past binnen Startpagina GoeieVraag. Het moderatie-team zal vervolgens zo nodig actie ondernemen.

Post was bewerkt op 12-04-2018 16:48 door GoeieVraag